torsdag 7 maj 2020

Skattebetalarnas pengar kan användas till mycket!

Covid-19 har ställt allt på sin spets och ordspråket ”det som göms i snö kommer fram i tö” passar väldigt bra, när det nu har uppdagats att transaktioner med att skicka  pengar till hemländerna har minskat. Minst 32 miljarder kr och det är inte lite pengar det handlar om och det är väldigt få som känt till detta. Man kan undra varifrån alla dessa pengar kommer ifrån!
SR skriver i en artikel: ”Pengarna som världens migranter skickar hem till sina hemländer är ofta helt avgörande för både familjer och hela länder. I Moskva sitter nu migranter från Centralasien fast utan inkomst och mat på grund av coronapandemin. Tadzjikistan är i princip helt beroende av deras pengar, som nu inte längre kommer. Pengarna från migranterna är landets allra största inkomstkälla. Globalt antar Världsbanken att pengarna som skickas hem i år kommer att minska med 20 procent. I vanliga fall lindrar de här pengarna fattigdom. De gör så att folk kan utbilda sig mer, att folk äter nyttigare och barnarbete bland fattiga minskar. När pengarna försvinner, som nu, då använder folk pengarna de har till ren överlevnad.”

Det har uppstått ett räkneproblem hur man beräknar, hur mycket som skickas till anhöriga i hemländerna. SCB säger 3-4 miljarder kronor och Världsbanken säger 32 miljarder. SCB:s siffror är, alltså långt mindre idag, än Världsbankens senaste uträkning från 2018. Det är inte första gången SCB:s siffror är helt felaktiga! Samtidigt försvinner i genomsnitt 11% av pengarna i transaktionsavgifter

Enligt SCB var omkring 1,6 miljoner människor i Sverige födda utomlands. Av dem uppskattar Konsumentverket att ungefär 11%, omkring 180 000 personer, skickade hem pengar till sina anhöriga.
Man tror bara inte det är sant: Money from Sweden är en statligt finansierad webbtjänst som jämför avgifter och växelkurser för överföringar till utlandet. Konsumentverkets tjänst Money from Sweden grundar sig i ett uppdrag från regeringen. Regeringen har i sin tur fått ett uppdrag från FN. FN och Världsbanken har uppmärksammat, att det kostar stora summor att skicka pengar utomlands. Genom prisjämförelsetjänster vill de få ned kostnaderna, så att mer pengar når mottagarna. Money from Sweden har i fjol mellan 80 000-90 000 besökare och under samma period har transaktionskostnaderna minskat från i genomsnitt 15 till 11%.
Att dessa transfereringar är den bästa sortens bistånd, är väl en etablerad sanning, enligt globalisternas egna premisser. Vilket gör det omöjligt för dem, att argumentera mot att biståndsbudget och bidrag i Sverige växlas till högre humanitär effektivitet i länder med kostnadsfördelar.

Beloppen som migranter skickar hem till sina anhöriga beräknas idag överstiga världens totala biståndsbudget. Enligt Världsbanken uppgick remitteringarna till utvecklingsländer förra året till 436 miljarder US dollar. De största givarna, inom Organisationen för ekonomisk utveckling och samarbete (OECD) beräknades förra året tillsammans ge 135 miljarder US dollar i bistånd.
Remitteringar spelar ofta en avgörande roll för mottagarländernas ekonomier. Den somaliska diasporan runtom i världen skickar till exempel varje år närmare 14 miljarder kronor till sina anhöriga i Somalia. Det är nästan 45% av landets BNP. Överföringarna uppgår till så stora belopp att hemländerna inte vill ha tillbaka sina egna medborgare, eftersom det är bättre, att de är i utlandet och suger ut värdnationerna. Vilket man kan förstå när 45% av Somalias BNP kommer just från dessa. Och vad används de hemskickade pengar till? Kan det vara så, att en andel pengar innan Covid-19, går till att betala flyktingsmugglare, så att fler "vinstmaskiner" kan ta sig till Europa. Det hela blir väldigt mycket Moment 22, när pengarna ser till att migranten får råd att åka hit och leva på våra bidrag som sedan skickar hem pengar. Det kan vara svenska skattebetalares pengar som går runt på detta sätt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar